Global Innovation Services

Hizmetlerimiz:


H2020 Proje Yazımı
Eğitimi & Yönetimi

GISFusion Horizon 2020 proje teklifi hazırlama, proje yazımı ve yönetimi hizmetleri verir, H2020 başlangıç ve genel bilgilendirme eğitimleri, ve uygulamalı proje yazım ve yönetim eğitimi verir, çalıştay düzenler, profesyonel ve rekabetçi proje önerileri hazırlar, ve Ar-Ge danışmanlığı verir.


AB Hibe Projeleri
& Koordinasyonu

GISFusion AB proje koordinasyon hizmetleri verir, projeyi tam zamanında, belirlenmiş maliyet içerisinde, kabul edilebilir kalite ve performans hedeflerine ulaştırmak için, bütçe, maliyet, insan kaynakları, iletişim, risk yönetimi, değerlendirme ve yaygınlaştırma gibi destekleyici planlar yapar.


Silikon Vadisi Turu
& Girişimcilik Eğitimi

GISFusion girişimcilik kapasite artırılmasına yönelik eğitim hizmetleri verir, girişimcilik ekosistemini geliştirmek, inovasyon algısını yerleştirmek, girişimleri hızlandırmak için hem Türkiye'de, hem de Silikon Vadisi ofisindeki inovasyon merkezinde modüler eğitimler verir.


Uluslararası Proje
& Program Yönetimi

GISFusion uluslararası proje ve program yönetimi hizmetleri verir, uluslararası projelerin veya birbiriyle ilişkili projelerden oluşan bir programın belirlenen hedeflerine ulaşması için, proje yaşam döngüsü içerisinde tüm unsurları ele alır, karmaşık projeleri başarı ile sonuçlandır.


Proje Ortaklığı
& Eşleştirme Hizmetleri

GISFusion projeler için ortak arama, bulma, buluşturma, eşleştirme hizmetleri verir, pek çok kuruluşa uygun ve doğru partner bulmak için uluslararası eşleştirme hizmetleri vererek kişi, kurum, kümelenme, teknoloji platformları, ve birlikler arasında yeni ortaklıklar kurar.


Yaygınlaştırma
& Faydalanma Hizmetleri

GISFusion H2020 ve Erasmus+ projeleri için yaygınlaştırma hizmetleri verir, proje sonuçlarının ve tecrübelerinin ilgili tüm taraflarla paylaşılması, hedef gruplar üzerinde beklenen etkiyi yaratması ve sürdürülebilirliği için yaygınlaştırma planı ve aktiviteleri yapar.


Teknoloji Transfer
& İnovasyon Yönetimi

GISFusion uluslararası teknoloji transfer ve inovasyon hizmetleri verir, bilgi ve "know-how" transferine imkân veren teknoloji işbirlikleri, lisanslama, transfer edilen teknolojinin verimli kullanımı ve daha da geliştirilmesi için kapasite geliştirme, eğitim ve destek hizmetleri sunar.


Ar-Ge ve Yenilik
Strateji Planı Hazırlama

GISFusion ar-ge ve yenilik stratejisi, eylem planı ve yol haritası hazırlama hizmetleri verir, inovasyon kapasitesini artırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefler belirler, faaliyet alanlarınıza uygun açılan çağrılar, proje fikirleri ve ortak arayan proje konsorsiyumlarını size bildirir.


İnsan Kaynakları
& Eleman Bulma Hizmetleri

GISFusion insan kaynakları, eleman bulma, işe alma ve yerleştirme hizmetleri verir, ihtiyaç duyulan üst düzey yönetici ve her türlü pozisyon & kademede personel istihdamı için kuruluşlara aday bulma, ön görüşme, seçme, değerlendirme ve işe yerleştirme hizmeti verir.